2003-04

Land Agreement with Mr. Kendall

Published On: November 25, 2003 , Updated on : February 20, 2024

Land Agreement with Mr. Kendall, Pujya Bade Swami Shri Devprasaaddasji Swamiji, Pujya Krishnacharandasji Swamiji, Pujya Nityaswarupdasji Swamiji and Sri Amubhai Rukhana.