Desktop Wallpapers

Card image cap
Ghanshyam Maharaj Photos
616 21
Card image cap
Nilkanth varni Wallpaper
1208 34
Card image cap
Ghanshyam Wallpaper
689 26

Mobile Wallpapers

Card image cap
Ghanshyam Maharaj Mobile Wallpaper
777 12
Card image cap
Ghanshyam Mobile Wallpaper
756 15
Card image cap
Nilkanth varni Mobile Wallpaper
815 11
Card image cap
Nilkanth varni Mobile Images
1658 25

Audio

Sahjanand chhabi
Ho hari tum sache hitkari
Pragat bhaye ghanshyam bihari

Audio Album

Card image cap Card image cap
Savariyo nena mar gayo
Card image cap Card image cap
Swaminarayan Arti
Card image cap Card image cap
Ek Ashra Tera
Card image cap Card image cap
Bhakti sudharas – telugu kirtan