Chhabi ghanshyam

Dekhi chabi
Mava man bhava
Neha laga so laga
Nirkhe nandkumar sakhiri
Rup raskhani rasiyo
Sab shobhako sar
Savri surat sohavani ho
Teri savri surat par ho variya
Aaj anokhi sundaratai