Savariyo nena mar gayo

Shloka – savariyo nena mar gayo
Mere dil me basi
Dekho aaj
Mero man savare
Bhayi me divani
Akhiyoo mae
Mere man bhai
Savariyo nena
Murathu mazedar