Have mara vhalane

Have mara vhalane

Have Mara Vhalane Lyrics in English

Pad – 1

Have mārā vahālāne nahi re visāru re,

Shvās uchhvāse te nitya sambhāru re. 1

Paḍyu māre Sahajānandjī shu pānu re,

Have hu to kem karī rākhīsh chhānu re. 2

Āvyu māre Harivar varvānu ṭāṇu re,

E var na maḷe kharche nāṇu re. 3

E var bhāgya vinā nav bhāve re,

E sneh lagna vinā nav āve re. 4

Durijan man re māne tem kahejyo re,

Swāmī mārā hradayānī bhītar rahejyo re. 5

Have hu to pūraṇ padvīne pāmī re,

Maḷyā mune Niṣhkuḷānandnā Swāmī re. 6

Pad – 2

Have mārā vahālānā darshan sāru,

Harijan āve hajāre hajāru. 1

Ḍholiye birāje Sahajānand Swāmī,

Pūraṇ Puruṣhottam antarjāmī. 2

Sabhāmadhye beṭhā muninā vrund,

Temā shobhe tāre vīntyo jem chandra. 3

Durgapur khel rachyo ati bhārī,

Bheḷā rame sādhu ane brahmachārī. 4

Tāḷī paḍe ūpaḍatī ati sārī,

Dhūnya thāy chaud lok thakī nyārī. 5

Pāghalaḍīmā chhogalīyu ati shobhe,

Joī joī harijannā man lobhe. 6

Padhāryā vahālo sarve te sukhnā rāshī,

Sahajānand Akṣhardhāmnā vāsī. 7

Bhāngī mārī janmojanamnī khāmī,

Maḷyā mune Niṣhkuḷānandnā Swāmī. 8


Have Mara Vhalane Lyrics in Gujarati

પદ – ૧

હવે મારા વહાલાને નહિ રે વિસારું રે,

શ્વાસ ઉચ્છ્‍વાસે તે નિત્ય સંભારું રે. ૧

પડ્યું મારે સહજાનંદજી શું પાનું રે,

 હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનું રે. ૨

આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણું રે,

 એ વર ન મળે ખરચે નાણું રે. ૩

એ વર ભાગ્ય વિના નવ ભાવે રે,

 એ સ્નેહ લગ્ન વિના નવ આવે રે. ૪

દુરિજન મન રે માને તેમ કહેજ્યો રે,

 સ્વામી મારા હૃદયાની ભીતર રહેજ્યો રે. ૫

હવે હું તો પૂરણ પદવીને પામી રે,

 મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી રે. ૬

શ્વાસોચ્છ્‍વાસે

પદ – ૨

હવે મારા વહાલાનાં દર્શન સારુ,

 હરિજન આવે હજારે હજારું. ૧

ઢોલિયે બિરાજે સહજાનંદ સ્વામી,

 પૂરણ પુરુષોત્તમ અંતરજામી. ૨

સભા મધ્યે બેઠાં મુનિનાં વૃંદ;

 તેમાં શોભે તારે વીંટ્યો જેમ ચંદ્ર. ૩

દુર્ગપુર ખેલ રચ્યો અતિ ભારી,

 ભેળા રમે સાધુ અને બ્રહ્મચારી. ૪

તાળી પડે ઊપડતી અતિ સારી,

 ધૂન્ય થાય ચૌદ લોક થકી ન્યારી. ૫

પાઘલડીમાં છોગલિયું અતિ શોભે,

 જોઈ જોઈ હરિજનનાં મન લોભે. ૬

પધાર્યા વહાલો સર્વે તે સુખના રાશી,

 સહજાનંદ અક્ષરધામના વાસી. ૭

ભાંગી મારી જન્મોજનમની ખામી,

 મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી. ૮

More Audios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *